Jumaat, 5 Julai 2013

Faktor Kemunculan Ilmu Kalam-          Umat islam mempunyai masa lapang untuk menulis, menterjemah, dan menukil karya-karya.
-          (pada zaman Rasulullah tidak mempunyai masa untuk menulis dan memperkembangkan ilmu kalam kerana sibuk berperang dengan musuh, sibuk lari dan membunuh.
-          muncul pada zaman abasiyyah yang pada masa itu diperintah khalifah al-makmun yang berminat pada ilmu.
-          zaman harun al-rashid dan dua anaknya al-makmun dan al-amin berminat pada ilmu falsafah dan juga ber kalam.
-          Faktor kedua adalah galakan dari khalifah sendiri kepada ulama’ untuk berfikir tentang ilmu kalam
-          pertentangan pemikiran umat islam dengan pemikiran ahli falsafah. Ada sesetengah umat islam terpesona dengan pemikiran falsafah yang boleh membawa kepada kesesatan (jika diambil secara zahir). Ini menyebabkan adaptasi pemikiran.
-          Perdebatan yang hebat diantara ulama’ islam dengan bukan Islam. masalah yg didebatkan:
o   Konsep trinity
o   Tauhid
o   Nubuwwah (mengatakan nabi muhammad bukan nabi terakhir)
-          Umat Islam mengkaji al-Quran. Masalah yang timbul:
o   Masalah takwilan ayat (keharusan takwil atau tidak)
o   Berfikir (ayat galakan)

-          Dalil mereka berpegang adalah

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ.............

-          Perbezaan pemahaman nas dalam al-quran.
-          Contoh ayat:
o   يد الله فوق أيديهم
o   الرحمن على العرش استوى
-          golongan salaf mu’asir menghentam golongan ulama’ kalam yang mentakwilkan ayat tersebut. Ulama’ salaf mengambil konsep tidak mentakwilkan ayat tersebut. Akan tetapi mutakallimin menggunakan konsep tanzih (trencendentalism) dengan mentakwilkan ayat istawa dan yadullah dengan menggantikan yang selayak baginya iaitu dengan kekuasaan atau qudrah.
-          banyak lagi contoh yang ulama’ khalaf menggunakan konsep tanzih kepada allah. Tetapi salaf menggunakan zahir ayat. Tapi hakikatnya ulama’ salaf tidak meletakan apa-apa makna pada ayat tersebut. Hanya menyerahkan makna sebenar kepada allah tanpa mengambil makna zahir seperti megatakan allah ada tangan atau allah bersemayam di atas ‘arasy.

Catatan Popular