Selasa, 2 Februari 2010

MENCARI KEBAHAGIAAN ABADI...

Dimana? Di sisi Tuhan…
Firman Allah s.w.t, maksudnya: “Di tempat yang sungguh bahagia, Di sisi Tuhan Yang Maha Menguasai segala-galanya, lagi Yang Maha Berkuasa melakukan sekehendak-Nya.”(Surah al-Qamar 54: 55)
Bagaimana? Dengan mengutamakan Akhirat…
Firman Allah s.w.t, maksudnya: “Mereka itulah orang-orang yang membeli (mengutamakan kehidupan dunia) (dan kesenangan) dengan (meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kebahagiaan dalam kehidupan) akhirat; maka tidak akan diringankan azab seksa mereka (pada hari kiamat) dan mereka pula tidak akan diberikan pertolongan.”(Surah al-Baqarah 2: 86)
Dengan sabar dan taqwa…
Firman Allah, maksudnya: “Oleh itu bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik (yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat) adalah bagi orang-orang yang bertaqwa.”(Surah Hud 11: 49)
Untuk siapa? Yang beriman dan beramal soleh…
Firman Allah, maksudnya: “Orang yang beriman dan beramal soleh, beroleh kebahagiaan yang amat menggembirakan dan tempat kembali yang sebaik-baiknya.”(Surah al-Ra’d 13: 29)
Yang beroleh hidayah…
Firman Allah, maksudnya: “Dan sesiapa yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah maka dialah yang sebenar-benarnya berajaya mencapai kebahagiaan.”(surah al-Israk 17: 97)

Catatan Popular